KEELETUGI

Teenused

  • Keeletoimetamine: Teeme Sinu teksti ladusalt loetavaks ning keeleliselt õigeks. Keeletoimetamine ei ole lihtsalt õigekirjavigade parandamine. Lisaks sellele tagame lausete ühtse stiili, nopime välja üleliigse või sõnastame laused ümber, jälgime terminikasutust, kontrollime fakte, lisame joonealuseid viiteid jms. Keeletoimetamine hõlmab ka keelekorrektuuri.
  • Keelekorrektuur: Parandame Sinu tekstis kõik õigekirja- ja trükivead ning tehnilised apsakad (reavahe, kirja tüüp jne).
  • Tõlketoimetamine: Kontrollime tõlke ja algteksti kokkusobivust ning parandame esinevad keelekonarused. Antud teenuse puhul on väga oluline tõlkija ja toimetaja omavaheline suhtlus. Keeletugi pakub tõlketoimetamist eesti-inglise suunal.
  • Tekstide koostamine: Aitame koostada erinevaid tekste (reklaam, brošüür, reisikirjeldus jne).

Tutvu meie hinnakirjaga siin! Meie kontaktid leiad ühenduse võtmiseks siit!